Skip to main content

Τα κάλαντα του Milton Friedman

Την ίδια ώρα που κάποιοι συμβιβασμένοι και αφελείς φιλελεύθεροι στην Ελλάδα ρίχνουν γέφυρες συνεργασίας με την σοσιαλδημοκρατία, ο Milton Friedman βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση και διαλύει αυταπάτες: «we have succeeded in stalling the progress of socialism, but we have not succeeded in reversing its course. We are still far from bringing practice into conformity with opinion». The Battle's Half Won By MILTON FRIEDMAN WSJ December 9, 2004 In the almost six decades since the end of World War II, intellectual opinion in the United States about the desirable role of government has undergone a major shift. At the end of the war, opinion was predominantly collectivist. Socialism -- defined as government ownership and operation of the means of production -- was seen as both feasible and desirable. Those few of us who favored free markets and limited government were a beleaguered minority.In subsequent decades opinion moved away from collectivism and toward a belief in free markets and limited government. By 1980 opinion had moved enough to enable Ronald Reagan to win the presidency on a quasi-libertarian agenda.The collapse of the Soviet Union in 1989 delivered the final blow to the belief in socialism. Hardly anyone today, from the far left to the far right, regards socialism in the traditional sense of government ownership and operation of the means of production as either feasible or desirable. Those who profess socialism today mean by it a welfare state.Over the same period, the actual role of government in the United States also changed drastically -- but in precisely the opposite direction. In the first postwar decade, 1945 to 1955, government non-defense spending, federal, state and local, equaled 11.5% of national income, varying from a high of 16% in 1949 to a low of 8.5% in 1952. From then on, spending rose rapidly. By 1983, government non-defense spending reached 30% of national income, nearly triple the average amount in the first postwar decade. In addition, over the same period, government intrusion into business and private affairs exploded (a small sample: Medicare, Medicaid, Americorps, Head Start, Job Corps, EPA, OSHA, CPSC, LSC, EEOC). No doubt the growth of government was one reason for the shift in public opinion. Big government in practice proved less attractive than big government in prospect.Reagan's election brought the growth in government non-defense spending to a halt. As of 2003, government non-defense spending equaled 30% of national income, the same as it was in 1983. Government intervention through regulation and controls did fall somewhat during Reagan's presidency, but has since resumed its steady rise.To summarize: After World War II, opinion was socialist while practice was free market; currently, opinion is free market while practice is heavily socialist. We have largely won the battle of ideas (though no such battle is ever won permanently); we have succeeded in stalling the progress of socialism, but we have not succeeded in reversing its course. We are still far from bringing practice into conformity with opinion.That is the overriding non-defense task for the second Bush term -- as President Bush clearly recognizes. It will not be an easy task, particularly with Iraq threatening to consume his political capital.

Comments

Popular posts from this blog

«Είναι το ευρώ ηλίθιε!»

Γιατί μόνον τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας είναι απαγορευτικά;

Γιατί το διεθνές χρηματοπιστωτικό παρεοκρατικό κεφάλαιο δανείζει με πολύ χαμηλά επιτόκια ουσιαστικά χρεοκωπημένες χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία; 
Μα γιατί αυτές οι χώρες είναι πολιτικά ισχυρές και έτσι μπορούν να εκβιάζουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό παρεοκρατικό κεφάλαιο με κούρεμα των απαιτήσεών του. Μάλιστα, όταν ο Ντράγκι είπε, ότι θα κάνει τα πάντα για να σώσει το ευρώ, ουσιαστικά απείλησε με κούρεμα το διεθνές παρεοκρατικό κεφάλαιο.
Από τότε συμφωνήθηκε, μεταξύ αφενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού παρεοκρατικού κεφαλαίου και αφετέρου Γαλλίας – Ιταλίας, η παγίωση και η διαιώνιση κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό της υπάρχουσας μέχρι σήμερα κατάστασης. Το διεθνές χρηματοπιστωτικό παρεοκρατικό κεφάλαιο θα τις δάνειζε με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενώ την ίδια ώρα οι ίδιες δεσμεύτηκαν να μην αυξάνουν έτι περαιτέρω τις δανειακές τους ανάγκες, δηλαδή να μην συνεχίσουν την πρότερη οικονομική τους πολιτική των παχιών αγελάδων. Η δε Γερμανία επικρότησε και στάθηκε στην άκρη ευτυχισμένη και ανακ…

Μανιφέστο «Λιμπεραλιστικής Τάσης του DiEM25» (Ενάντια στον Νεοφασιστικό Υπαρκτό Καπιταλισμό)

1. Το μόνο «φάντασμα» που πλανιόταν και πλανιέται κάθε φορά πάνω από τις εκάστοτε κατεστημένες αναχρονιστικές δυνάμεις της ανθρωπότητας είναι το «φάντασμα» του Λιμπεραλισμού. 
Κάθε φορά δε, στο ιστορικό διάβα, ο Λιμπεραλισμός, άλλοτε εξεγερμένος κι άλλοτε αμυνόμενος, κατατρόπωνε αυτές τις κατεστημένες αναχρονιστικές δυνάμεις. Τέτοια, μάλιστα, διεφάνη η επικυριαρχία του το σύντομο χρονικό διάστημα πριν το 2008, ώστε να γίνει λόγος, ακόμα και, για το «Τέλος της Ιστορίας»!

Φευ! Επρόκειτο, απλά και μόνο, για το τέλος του διαστροφικού «υπαρκτού σοσιαλισμού». Αμέσως μετά κορυφώθηκε η πρωτοφανής ανάδυση, αφενός μεν του (επίσης) διαστροφικού «υπαρκτού καπιταλισμού», που αποκαλείται διεθνώς “crony capitalism” («παρεοκρατικός καπιταλισμός»), με δεσπόζουσα έκφανσή του έναν διεθνοποιημένο χρηματοπιστωτικό παρασιτισμό, αφετέρου δε του νεοφασισμού, με δεσπόζουσα έκφανσή του έναν (επίσης) διεθνοποιημένο πολιτισμικό εθνικισμό.
2. α) «Η υπέρβαση των δικαίων ορίων της ιδιοκτησίας δεν συνίσταται στο μέγεθο…