Skip to main content

Ο «Economist» και ο «Cavaliere»

Ο σημερινός «Economist» προτρέπει τους Ιταλούς να καταψηφίσουν τον Silvio Berlusconi στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, θεωρώντας ότι αυτός απέτυχε να απελευθερώσει την ιταλική οικονομία από τα δεσμά της κρατικής παρέμβασης. Τούτο δε παρότι το περιοδικό αναγνωρίζει ότι ο Romano Prodi δεν αποτελεί εγγύηση για την παραπάνω οικονομική μεταρρύθμιση της Ιταλίας, όταν μάλιστα η κυβέρνησή του θα στηρίζεται στην ψήφο των κομμουνιστών. Με δεδομένο ότι ο Silvio Berlusconi παρουσιάζεται αρκετά «ευρωσκεπτικιστής» και πραγματικός φίλος των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του, νομίζω ότι του αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο «Economist», άλλωστε, και στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές προέτρεπε τους αμερικανούς να καταψηφίσουν τον Bush. Καιρός είναι το «καλό περιοδικό», να εκτεθεί και από τον Cavaliere, για την ατεκμηρίωτη προτροπή του. Και ναι, προβλέπω ότι, ο Cavaliere, όχι απλά θα νικήσει, αλλά θα θριαμβεύσει!! Εξάλλου, έχει πει για τον εαυτό του – και είναι αλήθεια – ότι είναι «the best political leader in Europe and the world»!!

Comments

Anonymous said…
Your website has a useful information for beginners like me.
»

Popular posts from this blog

Μανιφέστο «Λιμπεραλιστικής Τάσης του DiEM25» (Ενάντια στον Νεοφασιστικό Υπαρκτό Καπιταλισμό)

1. Το μόνο «φάντασμα» που πλανιόταν και πλανιέται κάθε φορά πάνω από τις εκάστοτε κατεστημένες αναχρονιστικές δυνάμεις της ανθρωπότητας είναι το «φάντασμα» του Λιμπεραλισμού. 
Κάθε φορά δε, στο ιστορικό διάβα, ο Λιμπεραλισμός, άλλοτε εξεγερμένος κι άλλοτε αμυνόμενος, κατατρόπωνε αυτές τις κατεστημένες αναχρονιστικές δυνάμεις. Τέτοια, μάλιστα, διεφάνη η επικυριαρχία του το σύντομο χρονικό διάστημα πριν το 2008, ώστε να γίνει λόγος, ακόμα και, για το «Τέλος της Ιστορίας»!

Φευ! Επρόκειτο, απλά και μόνο, για το τέλος του διαστροφικού «υπαρκτού σοσιαλισμού». Αμέσως μετά κορυφώθηκε η πρωτοφανής ανάδυση, αφενός μεν του (επίσης) διαστροφικού «υπαρκτού καπιταλισμού», που αποκαλείται διεθνώς “crony capitalism” («παρεοκρατικός καπιταλισμός»), με δεσπόζουσα έκφανσή του έναν διεθνοποιημένο χρηματοπιστωτικό παρασιτισμό, αφετέρου δε του νεοφασισμού, με δεσπόζουσα έκφανσή του έναν (επίσης) διεθνοποιημένο πολιτισμικό εθνικισμό.
2. α) «Η υπέρβαση των δικαίων ορίων της ιδιοκτησίας δεν συνίσταται στο μέγεθο…

«Είναι το ευρώ ηλίθιε!»

Δικαιοσύνη και Πλάτων

«Άνευ μεν γαρ του καθόλου ουκ εστίν επιστήμην λαβείν» (Αριστοτέλης, Μεταφ. 1086 b 5)
1. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης, ένας ηθικολόγος, ένας ηθικός αναμορφωτής, ο Σωκράτης, ήταν εκείνος, που ενοχλούσε τους ανθρώπους εξαναγκάζοντάς τους, να σκεφτούν, να εξηγήσουν και να δώσουν λόγο για τις αρχές των πράξεών τους˙ συνήθιζε να τους υποβάλει ερωτήματα και οι απαντήσεις τους δεν τον ικανοποιούσαν εύκολα˙ ξεκινούσε κι ο Σωκράτης, όπως οι σοφιστές, από το υποκείμενο της γνώσης και έπειτα μόνο προχωρούσε προς το αντικείμενό της˙ το υποκείμενο ωστόσο της γνώσης συγκροτείται απ’ αυτόν και ως νους, δηλαδή όχι ως κάτι σχετικό, όχι ατομικά περιορισμένο, αλλά ως υποκείμενο που νοεί, ως λογικό υποκείμενο˙ «η γνώση προς την οποία κατευθύνεται το λογικό υποκείμενο δεν έγκειται στην αντίληψη που γεννούν οι αισθήσεις, αλλά στην έννοια, που τη γεννάει η λογική λειτουργία της συνείδησης» [1]. Ενώ, όμως, έτσι πραγματοποιήθηκε η διάκριση αισθητού και λογικού υποκειμένου, δεν πραγματοποιήθηκε και η δι…